OLİMPOS TRANSFER

OLİMPOS TRANSFER

Olympos Antalya Havaalanı’na 90 km.,Kemer Şehir Merkezi’ne 25 km. mesafededir.

Olympos Antik Kenti

Olympos” kelimesinin eski Yunanca ‘da “ulu dağ” anlamına geldiğine inanılmaktadır. Dünya üzerinde yirmiden fazla dağ ve tepe bu adı taşımaktadır ve bazılarının yakınlarındaki kasaba ve şehirler de bu adı almıştır. Bu tepelerin en ünlüsü, Yunanistan’ın kuzey doğusunda bulunan, eski Yunan tanrılarının evi sayılan, Thessalian tepesidir. Olympos Antik Şehri adını, eskiden Olympos Dağı olarak bilinen Tahtalı dağından alır. Tahtalı Dağı şehrin 10 km kuzeyinde bulunmaktadır ve eteklerinde bugün Yanartaş adıyla bilinen, hiç sönmeyen ateşi barındırır. Olympos, antik Likya medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Şehrin temelleri eski Helenistik dönemde, MÖ. 300 civarında inşa edilmiştir. Büyük İskender’in fetihlerine ilk başladığı yıllarda kış aylarını, Olympos’a komşu bir liman şehri olan Phaselis’te geçirdiği bilinmektedir.

Olympus ‘un tarihi kayıtlarda izine ilk defa MÖ. 78 yılında, Sicilya’daki Roma Valisi Servilius Vatia’nın zamanın en büyük korsanı Zenicetes’i deniz savaşında yendiği sene rastlanır. Gemilerini Porto Ceneviz ve Sazak’ın gizli limanlarında saklayarak civardaki tüm kıyı şeridini hakimiyeti altına alan Zenicetes, Olympos’u da kendisine kale yapmıştır. Şehir yeniden Roma hakimiyetine geçtikten sonra “ager publicus” (satışa çıkarılmış veya kiralık olarak verilecek Roma mülkü) olarak ilan edilmiştir. Korsanların, Pers tanrısı Mitras için garip kurban törenleri ve gizli ayinler düzenledikleri söylenmektedir. Mitras, o yıllarda doğu ülkelerinin birçoğunda yaygın olarak inanılan Pers mitolojisinde saf ruh ve ışık tanrısıdır. MS. 43 senesinde Likya, Roma İmparatorluğuna katılmıştır. Olympos şehrinin koruyucusu, Yunan Tanrısı Hephaistos için festivaller düzenlenmiştir.

İmparator Hadrianus’un MS. 130 senesinde şehri ziyaret ettiği de kayıtlarda yer almaktadır. Olympos, Roma İmparatorluğu Hristiyanlaşma süreci içerisindeyken bir piskoposa ev sahipliği yapmıştır. 3. yüzyıldan itibaren korsanların sürekli olarak şehre saldırmaları sonucu şehrin nüfusu yavaş yavaş azalmış ve şehir eski önemini kaybetmiştir. 11. ve 12. yüzyıllarda şehir Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos Şovalyeleri tarafından yeniden inşa edilmiş ve haçlı seferleri sırasında ticaret limanı olarak kullanılmıştır.

Olympos şehri, Osmanlı Donanmasının 15. yüzyılda doğu Akdenizi hakimiyeti altına aldığı sıralarda terk edilmiştir. Olimpos, Türkiye’nin güney sahilini kapsayan, Antalya şehrine bağlı Olympos-Bey Dağları Milli Parkının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bey Dağları, Toros sıradağlarının batı kanadında bulunur. Karlı tepelerinden aşağıya inildikçe yemyeşil çam ve sedir ağaçları arasından Akdeniz’in turkuaz rengi görülür. Özetle; Olympos bir dönemin en korku salan korsan şehirlerinden biriymiş. Döneminin birçok korsan kumandanının mezarının da bu örenyeri içerisinde bulunduğu düşünülüyor.

Yanartaş (Kimera)

Antik Likya antik kenti olan Kimera (Chimaera)’nın yeraltından çıkan ateşinin kutsal sayılması Homeros metinlerine dayandırılmaktadır. Efsaneye göre, Kimera isimli aslan, keçi ve yılan karışımı olan üç başlı canavarın soludukça ağzından ateşler çıkmaktadır. Dönemin Likya Kralı genç Bellophontes’i canavarı öldürmesi için gönderir ve genç kanatlı atı Pegasos ile birlikte bunda başarılı olur.

Kimera saldırıya geçmek için havalandığında Bellophontes mızrağını canavara saplar ve onu yerin yedi kat altına gömer. Kimera günümüze kadar da buradan ateş çıkarmaya devam eder.

*Antalya Havaalanı’ndan Olympos’a transfer Emir Transfer araçları ile yaklaşık 1 saat 40 dk. sürmektedir.

Bölge Otelleri ve Olimpos Transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Deep Green Bungalow transfer

Antalya Havaalanı – Kadir’s Tree Houses transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Orange Bungalows transfer

Antalya Havaalanı – Koala Bungalows transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Rüya Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Çamlık Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Simurg Evleri transfer

Antalya Havaalanı – İnci Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Yakamoz Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Türkmen Tree Houses transfer

Antalya Havaalanı – Likya Evleri transfer

Antalya Havaalanı – Bayram’s Bungalows transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Mitos transfer

Antalya Havaalanı – Route 66 Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Hotel 212 Olympos transfer

Antalya Havaalanı – Acar Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Baykuş Lodge transfer

Antalya Havaalanı – Don Kişot Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Nar Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Zeytin Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Eskibeyaz Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Doğa Pansiyon transfer

Antalya Havaalanı – Olympos Village transfer

Antalya Havaalanı – Vadi Pansiyon transfer

Destinations Private Shared
ANTALYA HAVALİMANI 300₺